מכשיר אורות ממוחשב MLD9

מכשיר אורות ממוחשב MLD9
View Full-Size Image

מכשיר כיוון אורות אלקטרוני מקצועי בעל מנגנון חיפוש אוטומטי למציאת מיקום המדידה הנכון ע"י סמן לייזר.
המכשיר מכיל לוקס מטר דיגיטלי בעל דיוק מקצועי, תצוגה דיגיטלית ע"ג מסך מציגה את ערכי הבדיקה.
המכשיר כולל גל ראי פנורמי.
אפשרות חיבור למחשבי הבדיקה ורשת העבודה של בייסברט לשליטה מלאה מכל מחשב במערכת על תוצאות
הבדיקה והפקת דו"חות בדיקה בעברית.
גובה עבודה מקסימלי: 1320מ"מקישור לאתר היצרן באנגלית

קישור לאתר היצרן בעבריתחזרה למעלה