מכשיר אורות אנאלוגי MLD 1

מכשיר אורות אנאלוגי MLD 1
View Full-Size Image

מכשיר כיוון אורות אנאלוגי.
המכשיר מכיל 2 דיודות אופטיות למדידת התוצאות מופיעות ע"ג מסך כיוון אורות ושעון לוקס מטר אנלוגי מציג את כוח ההארה של פנסי הרכב.
ע"ג הסקאלה ישנה מקראה למצב תקין או לקוי.
ע"ג המכשיר מותקן ראי פנורמי למיקום המכשיר במקביל לרכב.קישור לאתר היצרן באנגלית

קישור לאתר היצרן בעבריתחזרה למעלה