מרים ST 1073 ו- KONI ST 1082

מרים ST 1073 ו- KONI ST 1082
View Full-Size Image

 

 

 

 

 

 

ST 1073

כושר הרמה לעמוד: 7.5 טון

ST 1082

כושר הרמה לעמוד: 8.2 טון

 • מרים הידראולי לחלוטין, המתאים במיוחד להרמת אוטובוסים ומשאיות. ניתן גם להרים אוטובוסים מפרקיים ומשאיות סמי טריילר וטריילר מלא.
 • ניתן להפעיל את המרים כסט שלם, כל זוג עמודים נבחר וכל עמוד בודד ללא צורך לנתק כבלים וכו'.
 • בעל מערכת הפעלה הידראולית.
 • אטום למים IP 65.
 • זמן הרמה של 70 שניות בלבד בעומס מלא הופך את המרים למהיר בעולם וחוסך זמן עבודה יקר.
 • מערכת ההנעה ייחודית בעלת גירוז עצמי עליה יש ביטוח לכל אורך חיי המוצר.
 • המרים נמכר כמערכת אלחוטית הפועלת על גלי רדיו, אך עדיין ניתן להזמין מערכת בשליטה חוטית לפי דרישה.

תוספות אפשריות:

 • גלגלים מתקפלים לתוך רגלי המרים.
 • מערכת תאורה.
 • מערכת שליטה אלחוטית.

עמוד הרמה:

כבל בעל שכבת מגן כפול מחוזק                       שלט רחוק:

                                

 

קישור לאתר היצרן באנגלית

קישור לאתר היצרן בעבריתחזרה למעלה